09907923346

سفارش خدمات تعمیرات

عیب یابی یخچال امرسان رفع عیب دلایل خراب شدن یخچال امرسان

عیب یابی یخچال امرسان رفع عیب دلایل خراب شدن یخچال امرسان

عیب یابی یخچال امرسان رفع عیب دلایل خراب شدن یخچال امرسان یا موارد دیگری از این قبیل مانند ارور یخچال امرسان دلایل ارور و بوق زدن یخچال امرسان چیست را میتوانید با سامجی سرویس بیابید و برطرف کنید.

شماره های تماس جهت ارتباط با واحد تعمیرات

44293531

44212948

09907923346

09308094747

عیب یابی یخچال امرسان رفع عیب دلایل خراب شدن یخچال امرسان

مدت بسیار طولانی کار می کند.

هشدارهای ایمنی مهم. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
لطفا اطلاعات را ببینید
به شرح زیر. اگر رعایت نکنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
این اطلاعات می تواند
جراحت یا آسیب ایجاد می شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
مواد در غیر این صورت، همه
تضمین تعهدات و
قابلیت اطمینان تبدیل خواهد شد. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
بی اعتبار. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
قطعات جایگزین اصلی خواهد شد. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
به مدت 10 سال پس از تاریخ خرید ارائه می شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
از محصول. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .


عیب یابی یخچال امرسان

استفاده در نظر گرفته شده. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
این محصول برای استفاده در نظر گرفته شده است
• داخل و داخل ساختمان به عنوان. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
به عنوان مثال در خانه. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• در محل کار بسته به عنوان برای. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
به عنوان مثال مغازه ها و دفاتر. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• در مکان های اسکان بسته به عنوان برای
به عنوان مثال در خانه های کشاورزی، هتل ها،
خانه برای اجاره. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• نباید در فضای باز استفاده شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
امنیت عمومی. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• زمانی که می خواهید محصول را به آن پرتاب کنید/ ببرید
قراضه، ما آن را توصیه می کنیم. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
با خدمات مشورت کنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
برای هدف یادگیری مجاز است. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
اطلاعات مورد نیاز و بدن از. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
مجاز است. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• با خدمات e. مشورت کنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
مجاز برای تمام سوالات و . دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
مشکلات مربوط به یخچال شما. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
در مورد آن دخالت نکنید و اجازه ندهید

عیب یابی یخچال امرسان


بدون اطلاع قبلی و در یخچال دخالت کند. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
خدمات مجاز. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• برای محصولات و دارای محفظه فریزر.
بستنی مخروطی و مکعبی نخورید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
بلافاصله پس و از بیرون آوردن آنها یخ کنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
محفظه فریزر! (این می تواند
باعث سرمازدگی و در دهان شود.)
• برای محصولات دارای محفظه فریزر. نه
نوشیدنی ها را در بطری ها و قوطی ها قرار دهید
محفظه فریزر در و غیر این صورت آنها
می تواند شکسته شود.
• به غذاهای منجمد دست نزنید
دست آنها می توانند به دست شما بچسبند.
• قبل از این، یخچال و را از برق بکشید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
تمیز کردن یا ذوب کردن.
• بخار و مواد تمیز کننده که.
تبخیر نباید استفاده شود.
هرگز در تمیز کردن و فرآیندهای. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
یخ زدایی یخچال و در این موارد.
بخار ممکن است و در تماس باشد.
قطعات الکتریکی و باعث مدار می شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
شوک الکتریکی یا کوتاه
• هرگز از آن به عنوان و ابزار استفاده نکنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
به تکیه دادن یا به عنوان پله در یا


قطعات یخچال


• از تجهیزات الکتریکی در داخل و خانه استفاده نکنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
یخچال.
• به قسمت هایی که در آن و گردش می کند آسیب ندهید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
خنک کننده، با ابزار حفاری یا
برش دادن. مایع خنک کننده و که ممکن است نشت کند. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
هنگامی که کانال های و اواپراتور سوراخ می شوند،
پسوند یا لایه های لوله
سطح باعث تحریک و پوست می شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
و آسیب چشم
• سوراخ ها را نپوشانید و یا مسدود نکنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
تهویه در یخچال از هر نوع
مواد.
• تجهیزات الکتریکی و باید تعمیر شوند
فقط توسط افراد مجاز
تعمیرات انجام شده و توسط افراد غیر شخصی
صلاحیت ایجاد خطرات برای
کاربر.
4 مربع
• در صورت بروز هر گونه و نقص یا در طی الف. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
تعمیر و نگهداری یا تعمیرات،
یخچال را از برق بکشید
یا با خاموش کردن و فیوز مربوطه. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
یا با جدا کردن دستگاه از برق.
• هنگام کشیدن کابل، آن را نکشید
پریز.
• نوشیدنی های و بلند را محکم بسته نگه دارید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
و در حالت عمودی


هرگز قوطی را با آن قرار ندهید


اسپری های حاوی مواد
قابل اشتعال و مواد منفجره در. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
یخچال
• از وسایل مکانیکی یا. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
وسایل دیگر برای تسریع
فرآیند همجوشی و به جز آنهایی که از. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
توصیه شده توسط سازنده
• این محصول در نظر و گرفته نشده است
توسط افراد مبتلا به و اختلالات استفاده می شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
جسمی، حسی یا ذهنی یا توسط
افرادی که عادت ندارند یا به آنها عادت ندارند. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
تجربه (از جمله کودکان) مگر اینکه
تحت نظارت شخصی و که انجام دهد. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
مسئول ایمنی آنها باشد یا
که آنها را به خوبی برای و استفاده راهنمایی می کند
از محصول.
• از یخچال استفاده نکنید
آسیب دیده. با نماینده و مشورت کنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
اگر نگرانی دارید و خدمات دهید
• ایمنی الکتریکی یخچال و شما خواهد بود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
تنها در صورتی تضمین و می شود که سیستم i


زمین در مسابقات خانه شما


با استانداردها
• قرار گرفتن در معرض باران و برف و آفتاب و
باد خطرناک است
ایمنی الکتریکی
هنگامی که با خدمات و مجاز تماس بگیرید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
کابل برق آسیب دیده است
اجتناب از خطر
• هرگز یخچال و را روشن نکنید
خروجی در حین و نصب در غیر این صورت،
ممکن است و باعث مرگ شود یا
صدمات جدی.
• این یخچال فقط برای آن و در نظر گرفته شده است. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
نگه داشتن غذا نباید
برای هیچ هدف دیگری و استفاده نمی شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
• برچسب اطلاعات و فنی قرار دارد. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
روی دیوار سمت و چپ داخل یخچال.
• هرگز یخچال را به آن وصل نکنید
سیستم های صرفه جویی در انرژی و آن ها. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
آنها می توانند به یخچال آسیب برسانند.
• اگر نور آبی بالای و یخچال وجود دارد، این کار را نکنید
نور آبی را با وسایل و نوری می بینید.
• برای یخچال های با کنترل دستی،
قبل از درخواست و حداقل 5 دقیقه صبر کنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
یخچال پس از وقفه در حال کار است


انرژی.


• این کتابچه راهنمای کاربر باید به
زمانی که محصول به صاحب جدید داده می شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
دیگران.
• مراقب باشید به کابل آسیب نرسانید. و دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
انرژی هنگام حمل و نقل یخچال. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
خم شدن کابل می تواند باعث شود. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
آتش. اجسام سنگین را قرار ندهید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
روی سیم برق
• دوشاخه را با دست خیس قطع نکنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
هنگامی که محصول را از برق جدا می کنید.
• در صورت وصل بودن یخچال، یخچال را قرار ندهید. و دلایل خراب شدن یخچال امرسان .
روی دیوار رایگان است
• روی قطعات آب نپاشید
داخلی یا خارجی محصول
به دلایل امنیتی.

یخچال بسیار فشرده یا برای

آب مرطوب شده است.
• ظروف خاص یا مواد بسته

بندی باعث ایجاد بو می شوند.
از سایر ظروف یا مواد بسته بندی استفاده کنید. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .

منبع متن بالا

برای برقراری ارتباط با تکنسین های نمایندگی امرسان در تهران می توانید از لینک استفاده کنید.

. دلایل خراب شدن یخچال امرسان .

تعمیرات امرسان در کرج عیب یابی یخچال امرسان

این مطلب را از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *